các bộ đề thi Topik

Tất cả các đề thi đều có đáp án và phần diễn giải chi tiết.

15회한국어초급-1교시(A형)- Click vào đây

15회한국어초급-1교시(B형)

15회한국어초급-2교시(A형)-Click vào đây

15회한국어초급-2교시(B형)-Click vào đây

16회한국어초급-1교시(A형)-Click vào đây

16회한국어초급-1교시(B형)-Click vào đây

16회한국어초급-2교시(A형)-Click vào đây

16회한국어초급-2교시(B형)-Click vào đây

17회초급-1교시(어휘-쓰기B)-Click vào đây

17회초급-2교시(듣기-읽기B)-Click vào đây

17회초급듣기대본용-Click vào đây

18회 한국어 초급-2교시(A형)-Click vào đây

18회한국어초급-1교시(A형)-Click vào đây

18회 한국어 초급-2교시(B형)-Click vào đây

18회한국어초급-1교시(B형)Click vào đây

18회 초급-듣기 대본_2-Click vào đây

19회 초급-1교시(어휘-쓰기 A)Click vào đây

19회 초급-2교시(듣기-읽기 A)-Click vào đây

19회 초급-1교시(어휘-쓰기 B)-Click vào đây

19회 초급-2교시(듣기-읽기 B)-Click vào đây

19회 초급-듣기대본-Click vào đây

20회 초급-1교시(어휘-쓰기B)-Click vào đây

20회 초급-2교시(듣기-읽기B)-Click vào đây

20회 초급-2교시(듣기대본)-Click vào đây

Còn rất nhiểu đề thi Topik nữa nhé các bạn.

Nếu các bạn cần thì cứ nhắn tin hoặc inbox mình sẽ gửi cho các bạn các để thi miễn phí nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *